LAHAT NG TAO MAY ITINATAGO, NGUNIT ITO'Y GUSTONG KUMAWALA SA ATIN. MGA SIGAW NA HINDI NARIRINIG, MGA TAKOT NA DI NAKIKITA, MGA PANAHON KUNG SAAN TAYO AY MASAYA AT TAYO AY MALUNGKOT.

10.2.11

Pagbubunyag.

Minsan, kailangan mo din ipakita kung sino ikaw sa ibang tao upang ikaw ay mas lalong maintindihan.
Matagal ko na din suot-suot ang maskarang nagtatago sa aking tunay na katauhan, ngunit may mga pagkakataon na kailangan mong iharap ang taong nagtatago sa likod ng nito.

Hindi ako nagsisisi sa desisyong ito, kahit na iilan lamang ang nakakaalam ng aking tunay na katauhan, ang alam ko ay masaya ako't malaya na.